Les obres de l’AVE a la Sagrera, descobreixen restes d’homes prehistòrics

FONT: barcelonacultura.bcn.cat

En les darreres setmanes es van documentar restes d’època prehistòrica. La resta més ben conservada és una fossa d’enterrament, però també s’han pogut excavar part d’una llar de foc i alguns nivells amb ceràmica prehistòrica feta a mà, que fan pensar que allí podria haver-hi hagut una ocupació més gran, de la qual no s’han conservat d’altres testimonis.


Les obres de l'AVE a la Sagrera, descobreixen restes d'homes prehistòrics

Individu localitzat a la part superior de la fossa

 

Pel que fa a la fossa d’enterrament, la seva tipologia correspon a la d’una fossa amb càmera, fet que indueix a pensar, en primera instància, que se la podria datar vers el neolític final-bronze inicial.

A la part alta de la fossa s’ha localitzat i ja s’ha excavat un individu que, amb tota probabilitat, va ser inhumat en un moment posterior al de l’ús primigeni de la fossa. Ara com ara es pot dir que les restes pertanyen a una persona adulta, segurament de sexe masculí, que es trobaven en posició decúbit supí i amb les cames lateralitzades a la dreta. La posició en què se’l va trobar era clarament forçada i tot indica que se’l devia dipositar al lloc de la inhumació dins d’un farcell i lligat. Sembla, també, que en algun episodi de la seva vida havia patit una fractura de peroné, tot i que posteriorment l’os se li havia soldat.


Les obres de l'AVE a la Sagrera, descobreixen restes d'homes prehistòrics

Detall primer individu on es pot observar la posició forçada de les cames

 

L’individu en qüestió ha estat traslladat al Centre de Conservació i Restauració del Muhba a Zona Franca, per tal que pugui rebre els tractaments de conservació imprescindibles i per tal de procedir al seu estudi anatòmic. Les restes humanes que es vagin excavant a partir d’ara seguiran el mateix procés.

En el perfil de la fossa s’ha verificat la presència d’un mínim de 6 individus, però de moment no s’hi documenta aixovar, per la qual cosa encara no s’ha pogut establir cap datació precisa. No s’han trobat restes de sílex, ni de ceràmica o altres materials que poguessin constituir indicadors cronològics fiables, fet que dificulta les concrecions sobre el període al qual pertany l’enterrament.

Fins el moment, s’han localitzat les restes d’un mínim de 30 individus a l’interior de la fossa, encara en procés d’excavació. En el moment actual dels treballs, no es pot precisar quants d’aquests individus es conserven sencers. De fa unes setmanes, es va integrar una antropòloga a l’equip de treball, la qual cosa permetrà atorgar la màxima atenció específica a l’estudi dels individus enterrats, començant per les informacions bàsiques sobre el sexe, l’edat i les patologies.


Les obres de l'AVE a la Sagrera, descobreixen restes d'homes prehistòrics

La fossa prehistòrica en procés d’excavació

 

De cara a la datació estan previstes les anàlisis de carboni 14 dels ossos, la qual cosa podrà permetre concretar molt més quan es pugui disposar dels resultats. Una altra qüestió que hores d’ara també resulta incerta és el lapse de temps durant el qual va romandre en ús l’esmentada fossa.

Les dades per confegir la present notícia breu de les excavacions en curs han estat facilitades per l’empresa responsable de les actuacions, Codex sccl. La documentació obtinguda en el procés, els materials recuperats i els coneixements provinents d’altres fonts seran, com és preceptiu, la base per a l’elaboració científica de les memòries d’intervenció arqueològica que es redacten després de totes les actuacions, un cop s’ha completat el treball de camp.


Les obres de l'AVE a la Sagrera, descobreixen restes d'homes prehistòrics

La fossa prehistòrica en procés d’excavació

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: